(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Zbigniew B. Gaś - cytaty

Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1061
Sukces jednostki wpływa na wyniki grupy, programu, a niepowodzenie ogólnospołeczne może istotnie oddziaływać na wyniki uzyskiwane przez jednostkę.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1060
Pokora jest w istocie pojęciem prawdy o naszym stosunku do siły wyższej.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1059
Każdego dnia, godzina po godzinie będę sobie przypominać, że nie mam władzy nad nikim, że jedynym życiem, jakim mogę żyć, jest moje własne.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1058
Miarą poczucia bezpieczeństwa człowieka jest jego zaufanie do siebie i otoczenia, natomiast miarą poczucia bezpieczeństwa rodziny jest wzajemne zaufanie członków rodziny do siebie.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1057
W kontakcie dwojga osób zazwyczaj jedna z nich przyjmuje postawę dominującą, o czym komunikuje zarówno werbalnie, jak i pozawerbalnie.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1056
Każdy człowiek potrzebuje miłości oraz tego, aby ktoś się o niego troszczył.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1055
Każde zachowanie ma swój cel i przez ten cel jest kierowane.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1054
Zawsze pamiętaj, że twoje dzieci nie są ani lepsze, ani gorsze od ciebie.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1053
Chwalić dzieci za to, jakie są, a nie za to, co robią.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1052
Dostarczanie rzetelnej informacji to również zamiana mitów na fakty.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1051
Odczucia człowieka nie są ani słuszne, ani błędne, każdy ma prawo do indywidualnego przeżywania.
--- 2007-06-08 ---
Zbigniew B. Gaś „Profilaktyka uzależnień” (książka) • #1050
Równowaga, czyli zachowanie równowagi między posiadanymi poglądami a podejmowanymi działaniami. Jej wynikiem jest poczucie realizmu uzupełnione optymistycznym entuzjazmem umożliwiającym osiąganie pozornie nieosiągalnych celów.
--- 2007-06-08 ---
« Neil Gaiman  •  Terry Pratchett »