(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Jean Baptiste Delacour - cytaty

Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1406
Czy roztaczanie wokół siebie promiennego nastroju nie należy do obowiązków człowieka?
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1405
Tylko ten, kto krytycznie ocenia siebie samego, będzie mógł ocenić również innych. Dobry charakterolog nigdy nie przecenia siebie samego i bardzo wyraźnie dostrzega własne ograniczenia i słabości. Tylko w ten sposób może się nauczyć, jak ma postępować w przyszłości, aby odnosić większe sukcesy niż dotychczas.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1404
Silna emocjonalność bez kontroli rozumu może być niebezpieczna. Ale jeśli człowiek potrafi się opanowywać i folgować uczuciom tylko wtedy, gdy trzeba, będzie bardzo szczęśliwy.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1403
To stawianie najwyższych wymagań sobie i innym może prowadzić do konfliktów, jeśli człowiek nie uświadomi sobie, że pewna miara tolerancji wobec innych jest po prostu nieodzowna, aby współżycie między ludźmi było w ogóle możliwe.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1402
Kwintesencją całej tej wiedzy jest i pozostanie fakt, że wszyscy ludzie kłamią i każdy, kto twierdzi, że nigdy nie skłamał, to właśnie ta osoba, która stanowi dla nas największe niebezpieczeństwo.
Wszyscy ludzie cierpią na chorobę, jaką jest kłamstwo. Nie wolno o tym zapominać. Musimy tylko, jak już dwukrotnie podkreślaliśmy, rozróżnić przy ocenie tych, którzy przez kłamstwo chcą nas oszczędzić, od tych, którzy planowo i we własnym interesie działają na naszą szkodę.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1401
Prawdę tak trudno jest powiedzieć, ponieważ zwykle jest nieprzyjemna, twarda, kosztowna, bolesna albo kompromitująca.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1400
Już Biblia nakazywała unikać przysiąg. Ludzie, którzy gotowi są przysięgać na swoją wierność, swoją niezawodność, mają co najmniej zamiar nas oszukać, jeśli jeszcze tego nie zrobili.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1399
To prawda, że większość ludzi zmienia się za kierownicą. Silnik ma niesamowitą władzę nad duszą człowieka.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1398
Aby być ambitnym, trzeba mieć końskie zdrowie. W przeciwnym wypadku stawiane sobie wymagania będą wyższe niż odporność.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1397
Cierpienie fizyczne może kształtować charakter, ale również życie duchowe i emocjonalne, czyli ważne czynniki naszego charakteru, mogą wpływać na organizm i wywoływać chorobę.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1396
Wszystko w nas — od radości po wściekłość, od snu przez afirmację życia po wygodnictwo — jest w ostatecznym rezultacie procesem chemicznym.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1395
Nie ma niczego ciekawszego w życiu niż analizowanie człowieka, badanie jego osobowości, charakteru i usposobienia.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1394
Tylko ten, kto poznał samego siebie, potrafi ocenić innego człowieka.
--- 2008-02-08 ---
Jean Baptiste Delacour „Charaktery. Jak poznać człowieka od pierwszego spojrzenia?” (książka) • #1393
Każdy może stać się znawcą ludzi. Trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić. I jeszcze jedno: kto zamierza oceniać swoje otoczenie, ten musi być uczciwy wobec siebie samego i dla porównania wziąć pod lupę również własną osobę. Siebie też można, trzeba i powinno się badać. Odbicie w lustrze nie wystarczy, ponieważ zawsze widzimy się w nim odwrotnie (stronę lewą zamiast prawej, a prawą zamiast lewej).
--- 2008-02-08 ---
« Maciej Kulczyński  •  Antoine de Saint-Exupéry »