(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Michael Drosnin - cytaty

Michael Drosnin „Kod Biblii” (książka) • #2037
Zaszyfrowana przyszłość może nie dawać się odczytać, dopóki nie będziemy tego warci.
--- 2009-01-10 ---
Michael Drosnin „Kod Biblii” (książka) • #2036
II wojna światowa zakończyła się wybuchem bomby atomowej. III wojna może się od niego rozpocząć.
--- 2009-01-10 ---
Michael Drosnin „Kod Biblii” (książka) • #2035
Midrasz podaje, że świat był stworzony dwa razy — najpierw został poczęty z perspektywy absolutu i znalazło się w nim miejsce tylko dla rozwiązań oczywistych: było tylko dobro i zło. Bóg jednak zobaczył, że w takim świecie nie ma miejsca na ludzką niedoskonałość i taki świat nie może istnieć. Wówczas dodał miłosierdzie.
--- 2009-01-10 ---
Michael Drosnin „Kod Biblii” (książka) • #2034
Zapomnieliśmy już, że Biblia to najpełniej spisana historia bliskich kontaktów z istotą inteligentną, lecz inną niż my. Długo oczekiwany kontakt z inteligencją pozaziemską tak naprawdę został nawiązany już dawno temu. Biblia mówi, że Bóg w postaci Głosu przemawiał do ludzi wielokrotnie, zawarł przymierze z Abrahamem, później zaś zwrócił się, z gorejącego krzewu, do Mojżesza. Szyfr biblijny jest więc w istocie tym świadectwem, którego poszukiwali uczeni badający zagadnienie istnienia życia poza naszą planetą — „przedmiotem lub wiadomością pozostawioną przez obcych na Ziemi lub w jej okolicach”.
--- 2009-01-10 ---
« Peter Howitt  •  Haruka Handa »