(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Jerzy Gut (1/2) - cytaty

Strona:

12

Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2323
Docenić konflikt to znaczy dostrzec i wykorzystać jego potencjał. Wiemy, że jest to trudne i wymaga codziennego treningu. Ale głęboko wierzymy, że ryzykując choćby jedno nowe zachowanie w konflikcie, możemy zmienić cały jego przebieg.
--- 2011-04-29 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2322
Kiedy rozpatrujesz wiele możliwości — zwiększasz szanse na znalezienie rozwiązania, które gwarantuje realizację interesów wszystkich stron konfliktu. Daje im też większą satysfakcję. Jeden pomysł to żaden wybór. Dwa pomysły to trudna alternatywa, często wybór mniejszego zła. Dopiero od trzech rozważanych możliwości zaczyna się prawdziwy wybór.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2321
Ideą „burzy mózgów” jest stworzenie warunków do wydobycia niekonwencjonalnych pomysłów. A trudno na to liczyć, gdy kolejna propozycja jest krytykowana czy lekceważona.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2320
Atakuj problemy, a nie ludzi. Jeśli problemy są nienazwane — musimy zaatakować partnera i jego stanowiska.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2319
Szef nie powinien podejmować negocjacji w sprawie, w której podjął już ostateczną decyzję.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2318
Nie ma negocjacji bez wspólnych interesów. Jeżeli ludzi naprawdę nic nie łączy, po prostu nie mają o czym ze sobą rozmawiać. Ten prosty fakt jest często niedostrzegany przez uczestników konfliktu. Koncentrują się głównie na tym, co ich dzieli, nie widząc, co ich łączy.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2317
Niemal w każdym momencie negocjacji można znaleźć to, co służy rozmowie i jest w niej osiągnięciem. Nasze negatywne emocje skłaniają nas jednak do koncentrowania się na trudnościach i brakach. Dlatego warto doceniać pozytywy i głośno nazwać osiągnięcia w negocjacjach.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2316
Nawet najbardziej oczywiste stwierdzenia i prawdy warte są zweryfikowania.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2314
Tę chyba najważniejszą regułę negocjacyjną można sformułować jeszcze inaczej: „Bądź miękki (z szacunkiem) dla ludzi, a twardy (stanowczy i konsekwentny) wobec problemu”. Unikniesz wtedy niepotrzebnej walki i zjednasz sobie sojusznika.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2313
W potocznym znaczeniu negocjacje często traktowane są jako walka, której celem jest pokonanie przeciwnika. Wiele doświadczeń wskazuje jednak, że gdy człowiek odchodzi od stołu negocjacyjnego w poczuciu, że jest zwycięzcą, a drugi, że jest pokonanym, to zazwyczaj przegrywają obie strony. Prędzej czy później pokonany znajdzie sposób, żeby się odegrać, np. nie dotrzyma warunków zawartej umowy, wykorzysta chwilę słabości zwycięzcy.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2312
Nie ma bowiem sztywnych absolutnych prawd o człowieku — jest tylko bardzo wiele ludzkich opinii.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2311
Każdy człowiek ma przecież prawo do własnych opinii. Ale nikt nie ma monopolu na prawdę.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2310
Przykładając zbyt wielką wagę do ocen innych ludzi, pozwalamy im wywierać za duży wpływ na nasze życie. W konsekwencjach bardziej kierujemy się oczekiwaniami innych niż własnymi potrzebami i wartościami.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2309
Złość, jak każda emocja, domaga się wyrażenia. Jeśli nie okażemy jej osobie, która ją wywołała — może być wyładowana zastępczo na kimś zupełnie niewinnym. Na przykład awanturujemy się w domu lub sklepie.
--- 2009-04-01 ---
Wojciech Haman, Jerzy Gut „Docenić konflikt — od walki i manipulacji do współpracy” (książka) • #2308
Słowo NIE wyznacza granicę między nami a światem. Jeśli nie potrafimy odmawiać — wyznaczamy tę granicę zbyt blisko lub zbyt daleko od siebie.
--- 2009-04-01 ---
Strona:

12

« Wojciech Haman  •  Carol Tavris »