(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Steven Hassan (1/2) - cytaty

Strona:

12

Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #151
Jak mawiał lord Acton: «Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie».
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #150
Niestety, większość programów telewizyjnych nie służy rozwojowi intelektu, wyobraźni czy aspiracji. Zamiast tego telewizja zachęca do konformizmu i powoduje, że mamy wypaczony obraz rzeczywistości. Gdzie indziej bowiem problemy wszelkiego rodzaju mogą zostać rozwiązane podczas godzinnego epizodu?
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #149
Jeżeli człowiek uwierzy, że ktoś inny wie lepiej niż on sam, co należy uczynić, wówczas znajduje się w prawdziwym niebezpieczeństwie.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #148
Na szczęście, umysł jest jak mięśnie. Mimo że nie używany zanika, to zmuszając go do pracy można ponownie przywrócić mu sprawność.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #147
Popularna muzyka, łatwo zapadająca w pamięć, stwarza w podświadomości człowieka bardzo silne więzy z sytuacjami, w których jest słyszana.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #146
Za każdym razem, kiedy człowiek patrzy z cudzej perspektywy - nieważne, członka innej sekty, własnych rodziców czy przywódcy - pozbywa się psychicznych ograniczeń.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #145
Do każdego zamka pasuje jakiś klucz.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #144
Praktyczna reguła mówi: rób, co przynosi rezultaty. Jeśli to, co robisz, nie przynosi efektów, spróbuj podejść do problemu od innej strony. Pamiętaj o swoim celu i nie trać go z oczu.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #143
Podobnie jak jazda na rowerze czy nauka języka obcego, budowanie wzajemnych relacji jest umiejętnością, którą każdy może posiąść i rozwinąć.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #142
Zawsze zachęcam ludzi, by pamiętali o tym, co dobre, i zabrali to ze sobą, gdy zdecydują się odejść.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #141
Ludzie chcą i muszą się rozwijać. Życie to proces ciągłych zmian i przeobrażeń, a człowiek ma wrodzoną skłonność do podążania za tym, co umożliwia mu rozwój.
Ważne jest, by ludzie koncentrowali się na tym, co dzieje się tu i teraz. Tego, co zostało zrobione w przeszłości, nie da się już zmienić, nie należy też rozmyślać o tym, co «zrobiło się nie tak» lub czego się «nie zrobiło», lecz dostrzegać to, co można zrobić teraz. Do przeszłości można odwoływać się tyle, o ile może nam dostarczyć informacji mających w danym momencie istotne znaczenie.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #140
Żadna organizacja nie chce tracić swych członków, jednak te, które działają legalnie, nie przeciwdziałają ich odejściu wszystkimi sposobami, zwałszcza takimi, jak wywoływanie strachu i poczucie winy.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #139
Prawdziwa przyjaźń rozwija się jednak powoli. Nie powstaje z dnia na dzień. Każda z osób otwarcie mówi o sobie i uzyskuje w zamian coraz więcej informacji o przyjacielu, każda zatem bierze i daje mniej więcej tyle samo, nie próbując ukrywać niczego
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #138
Jestem głęboko przekonany, że dorośli ludzie mają prawo podejmować samodzielne decyzje, nawet jeśli są one niesłuszne.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #137
System kar i nagród umożliwia kontrolę zachowań. Rywalizacja jest natomiast skutecznym sposobem zmuszania ludzi do większych wysiłków i obwiniania się za niepowodzenia.
--- 2005-11-20 ---
Steven Hassan „Psychomanipulacja w sektach” (książka) • #136
Jeśli da się ludziom możność wyboru, należy się spodziewać, że zawsze wybiorą to, co uznają za najbardziej korzystne. Jednakże oceniając, co jest dlań «najlepsze», każdy powinien odwołać się do własnych, nie zaś cudzych kryteriów etycznych.
--- 2005-11-20 ---
Strona:

12

« Kurt Vonnegut  •  Stanley Milgram »