(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Sigmund Freud (1/2) - cytaty

Strona:

12

Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #364
Ale przed nadużyciem nie jest zabezpieczony żaden lekarski środek ani zabieg; jeśli nóż nie kraje, nie może też uleczyć.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #363
Przeciw przesądom nie można nic uczynić; widzicie to teraz znowu na przesądach, które jedna grupa narodów prowadzących wojnę wysunęła przeciw innej. Najrozsądniej jest czekać i pozostawić je czasowi, który je zużywa. Pewnego dnia ci sami ludzie zaczynają myśleć o tych samych rzeczach zupełnie inaczej niż dotychczas; dlaczego nie myśleli tak już wcześniej, pozostaje niezgłębioną tajemnicą.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #362
Wiara powtarza przy tym dzieje swego powstania: jest ona potomkiem miłości i z początku nie trzeba jej było wcale argumentów.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #361
Uczucia nieprzyjazne oznaczają tak samo przywiązanie uczuciowe jak i uczucia tkliwe, podobnie jak przekora oznacza tę samą zależność co posłuszeństwo, mimo że ze znakiem przeciwnym.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #360
Powiadamy sobie, że kto wychował się w duchu bezwzględnej szczerości w stosunku do samego siebie, ten jest na stałe ochroniony przed niebezpieczeństwem niemoralności, choćby nawet skala jego moralności różniła się w jakiś sposób od skali przyjętej w społeczeństwie.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #359
Tęsknota w ciemności zostaje więc przetworzona na lęk przed ciemnością.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #358
Pozwolono sobie zapomnieć, że funkcja płciowa nie jest czymś czysto psychicznym, tak samo jak nie jest czymś czysto cielesnym.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #357
Przypuszczenie, że dzieci nie mają życia seksualnego - podnieceń seksualnych, potrzeb i pewnego rodzaju zaspokojenia - lecz rozpoczną je dopiero nagle między dwunastym a czternastym rokiem życia, byłoby, pominąwszy wszystkie spostrzeżenia, biologicznie równie nieprawdopodobne, ba, bezsensowne, jak przypuszczenie, że nie przynoszą ze sobą na świat narządów płciowych i te rosną im dopiero w okresie pokwitania.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #356
W biegu czasów ludzkość musiała znieść ze strony nauki dwie dotkliwe obrazy naiwnej miłości własnej: pierwszą, kiedy dowiedziała się, że nasza ziemia nie jest punktem centralnym wszechświata, lecz maleńką cząstką systemu światów, którego wielkość ledwie możemy sobie wyobrazić - obraza ta łączy się dla nas z imieniem Kopernika, chociaż już nauka aleksandryjska zwiastowała coś podobnego; drugą - wtedy, kiedy badanie biologiczne zniweczyło roszczenia człowieka do pierwszeństwa, wskazując mu na jego pochodzenie ze świata zwierzęcego i niezniszczalność jego natury zwierzęcej.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #355
Wiedza nie jest równa wiedzy; bywają różne rodzaje wiedzy, które wcale nie są równowartościowe psychologicznie. Il y fagots es fagots, powiada gdzieś Moliere. Wiedza lekarza nie jest tym samym, co wiedza chorego i nie może wywoływać tych samych skutków.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #354
Nieprawdaż, kto kilkakrotnie zmieniał swoje poglądy, ten nie zasługuje w ogóle na zaufanie, gdyż sam nasuwa myśl, że i ostatnie jego twierdzenia okażą się błędne? Kto zaś mocno obstaje przy tym, co raz wypowiedział, lub nie dość łatwo od tego odstępuje, ten uchodzi za upartego lub zacietrzewionego. Cóż pozostaje innego wobec tych dwóch sprzecznych prądów krytyki, jak być takim, jakim się jest, i postępować zgodnie z własnym sądem?
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #353
Przekonań nie zdobywa się łatwo, a jeśli dochodzi się do nich bez trudu, okazuje się wkrótce, że są bezwartościowe i niezdolne stawić opór w walce. Prawo posiadania własnych przekonań ma ten dopiero, kto, jak ja, wiele lat pracował nad tym samym materiałem i przy tym zdobył te same nowe i niespodziane doświadczenia.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #352
Publiczność lubuje się, jak wiadomo, w tym, by wobec trudności i niepewności jakiejś nauki pysznić się wyższością swego sceptycyzmu.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #351
Lecz rozsądek stanowi tylko część naszego życia psychicznego, poza którą dzieje się w naszej duszy niejedno, co jest nierozsądne.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #350
Dziecko bowiem kocha naprzód jedynie siebie, później uczy się kochać innych i poświęcać im część swego ja. Nawet osoby, które, zda się, kocha od samego początku, kocha początkowo tylko ze względów samolubnych, bo ich potrzebuje. Dopiero później uwalnia się uczucie miłości od egoizmu, lecz w rzeczywistości dziecko nauczyło się kochać właśnie z egoizmu.
--- 2006-06-30 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #349
Psychoanaliza potwierdza tutaj jedynie stare słowa Platona, że dobrzy są ci, którzy poprzestają na tym, aby śnić o rzeczach, które inni, źli - czynią.
--- 2006-06-30 ---
Strona:

12

« Dan Brown  •  Morikawa Atsushi »