(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Losowe cytaty

„Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk” (książka) • #1951
Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie,
a niezbyt szybko mu zaufaj!
[Syr 6,7]
--- 2009-01-02 ---
George B. Dyson „Darwin wśród maszyn. Rzecz o ewolucji inteligencji” (książka) • #2868
Gospodarka jest systemem przyporządkowującym wyrażone liczbowo wartości rzeczom materialnym i niematerialnym. Owe liczby, wykazując - jak wszelkie liczby - szczególną podatność na inteligentne przetwarzanie, są motorem wszechrzeczy. Historia pieniądza jest stopniowym przechodzeniem od rzeczy do liczb: nominałów wybijanych na monetach czy drukowanych na banknotach, odczytywanych maszynowo oznaczeń czeków, kodowanych elektronicznych przekazów między identyfikowanymi za pomocą numerów rachunkami, numerów kart kredytowych podawanych przez telefon i wreszcie do licznych, rywalizujących ze sobą postaci pieniądza cyfrowego, który istnieje wyłącznie jako wartości liczbowe. Relacja między pieniądzem a informacją zachodzi w obie strony - strumień informacji reprezentuje i przenosi pieniądze, zaś strumień pieniądza przenosi i reprezentuje informacje. Ceny wyrażają związek między różnymi rzeczami, a rynki i inne sposoby, za pomocą których pieniądze, papiery wartościowe i inne twory abstrakcyjne są sprzedawane ze zniżką w oczekiwaniu odroczonych zysków, reprezentują przewidywania przyszłych zdarzeń.
--- 2012-05-05 ---
Maria Rodziewiczówna „Między ustami a brzegiem pucharu” (książka) • #2742
Kto cierpi upokorzenia, powinien je albo znosić cierpliwie, jeśli chce się poprawić, albo usunąć zupełnie, gdy go to tylko drażni i obraża. Nie lubię wątpliwych pozycji i utyskiwań: to broń i położenie słabych istot.
--- 2011-09-07 ---
„Biblia Tysiąclecia: Pierwszy list do Koryntian” (książka) • #1659
Czyż nie wiecie, że gdy zawodnicy biegną na stadionie, wszyscy wprawdzie biegną, lecz jeden tylko otrzymuje nagrodę? Przeto tak biegnijcie, abyście ją otrzymali. [1 Kor 9, 24]
--- 2008-05-25 ---
„Dangerous Dance” (film) • #1887
— It's written in the bible that dancing is a Mitzvah, especially in Shabat.
— You're sure that's how it's written?
— Yes! If it's not there, God forgot to write it.
--- 2008-10-27 ---
Szołem Alejchem „Dzieje Tewji Mleczarza” (książka) • #1347
A samemu jest się też nie więcej niż grzesznym człowiekiem i chciałoby się na stare lata dać odpocząć złamanym gnatom, poczuć wreszcie, że jest się człowiekiem, a nie bydlęciem. Dosyć tej gonitwy! Dosyć myślenia wciąż tylko o tym świecie! Czas pomyśleć już trochę i o tamtym świecie, wielki czas!
--- 2007-10-31 ---
o. John Sturm SJ „Życie to taniec, a nie próba generalna” (książka) • #2164
Traktuj bliźnich i myśl o nich tak, jakbyś chciał być pamiętany.
--- 2009-02-08 ---
Teresio Bosco, Carlo Fiore „Kształtowanie człowieka” (książka) • #1809
Powinniśmy dziękować Niebiosom, że zawsze znajdzie się coś trudnego do zrobienia!
--- 2008-10-16 ---
Alan Alexander Milne „Kubuś Puchatek” (książka) • #1176
W parę godzin później, gdy noc zbierała się do odejścia, Puchatek obudził się nagle z uczuciem dziwnego przygnębienia. To uczucie dziwnego przygnębienia miewał już nieraz i wiedział, co ono oznacza. Był głodny.
--- 2007-06-27 ---
Jakub Ćwiek „Kłamca 3. Ochłap sztandaru” (książka) • #2250
Szczątkowa wiedza jest gorsza niż kompletna ignorancja. W przypadku tej drugiej można przeć do przodu nieświadomym konsekwencji i liczyć na fart, który — jak wiadomo — sprzyja głupcom. Gorzej, gdy się wie o zagrożeniu, ale wiadomości kończą się dokładnie na dwukropku za śródtytułem „Sposoby przeciwdziałania”.
--- 2009-03-31 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1249
We współzawodnictwie nie ma nic złego. Konkurencja jest jednym z najlepszych pomysłów rodzaju ludzkiego, bo pozwala nam wyzwolić pełnię naszych możliwości.
--- 2007-09-28 ---
John Battelle „Szukaj. Jak Google i konkurencja wywołali biznesową i kulturową rewolucję” (książka) • #1577
Odsyłacz po odsyłaczu, kliknięcie po kliknięciu, tworzymy prawdopodobnie najtrwalszy, najpotężniejszy artefakt kulturowy w historii ludzkości: Bazę Danych Intencji. Znajdują się w niej zbiorcze rezultaty każdego wysłanego w historii zapytania, każdej zwróconej listy wyników i każdej drogi obranej w wyniku poszukiwań. Baza ta mieści się w kilku miejscach, ale trzy lub cztery z nich — AOL, Google, MSN i Yahoo — zawierają szczególnie dużo danych tego rodzaju. Wszystkie te informacje razem stanowią historię czasu rzeczywistego kultury sieci WWW: ogromną bazę danych kliknięć wyrażających żądze, potrzeby, pragnienia i preferencje, na które można się powoływać w sądzie, które można odkrywać, archiwizować, śledzić i wykorzystywać w najdowolniejszym celu.
--- 2008-04-08 ---
Sigmund Freud „Wstęp do psychoanalizy” (książka) • #363
Przeciw przesądom nie można nic uczynić; widzicie to teraz znowu na przesądach, które jedna grupa narodów prowadzących wojnę wysunęła przeciw innej. Najrozsądniej jest czekać i pozostawić je czasowi, który je zużywa. Pewnego dnia ci sami ludzie zaczynają myśleć o tych samych rzeczach zupełnie inaczej niż dotychczas; dlaczego nie myśleli tak już wcześniej, pozostaje niezgłębioną tajemnicą.
--- 2006-06-30 ---
Graham Masterton „Dziecko ciemności” (książka) • #428
Każdy musi ponosić ofiary, jeśli chce osiągnąć to, czego pragnie.
--- 2006-07-13 ---
„Szczęśliwe dni Muminków” (film) • #478
Kometa to gwiazda, która zwariowała.
--- 2006-11-06 ---
Lewis Carroll „O tym, co Alicja odkryła po drugiej stronie lustra” (książka) • #42
- Chciałam tylko zapytać, co to jest nie-urodzinowy prezent?
- Jest to, oczywiście, prezent, który otrzymujesz nie w dniu twoich urodzin. Alicja rozważała to przez chwilę. - Najbardziej lubię urodzinowe prezenty - powiedziała w końcu.
- Nie wiesz, o czym mówisz! - zawołał Humpty Dumpty. - Ile jest dni w roku?
- Trzysta sześćdziesiąt pięć - powiedziała Alicja.
- A ile masz urodzin rocznie?
- Jedne.
- A jeśli odejmiesz jeden od trzystu sześćdziesięciu pięciu, ile pozostanie?
- Trzysta sześćdziesiąt cztery, oczywiście.
(...)
- To udowadnia, że istnieją trzysta sześćdziesiąt cztery dni, podczas których możesz otrzymać nie-urodzinowe prezenty...
- Oczywiście - powiedziała Alicja.
- A, jak wiesz, tylko jednego dnia można otrzymać prezent urodzinowy.
--- 2005-11-29 ---