(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Najnowsze cytaty (16/196)

<< < 16 > >>
Daniel Goleman „Inteligencja emocjonalna” (książka) • #2882
W pewnym sensie mamy bowiem dwa mózgi, dwa umysły i dwa odmienne rodzaje inteligencji: racjonalną i emocjonalną. Obie określają, jak wiedzie się nam w życiu; liczy się nie tylko iloraz inteligencji, ale także inteligencja emocjonalna. W rzeczy samej intelekt nie może wykorzystać w pełni swych możliwości bez inteligencji emocjonalnej. Ta komplementarność układu limbicznego i kory mózgowej, to jest ciała migdałowatego i płatów czołowych oznacza, że w życiu psychicznym każde z nich jest pełnoprawnym partnerem. Kiedy partnerzy ci dobrze ze sobą współpracują, wzrasta i inteligencja emocjonalna, i sprawność intelektualna.
--- 2012-05-15 ---
Daniel Goleman „Inteligencja emocjonalna” (książka) • #2881
Mamy bowiem dwa umysły i to bynajmniej nie w sensie metaforycznym. Jeden z nich myśli, drugi zaś czuje.
--- 2012-05-15 ---
Daniel Goleman „Inteligencja emocjonalna” (książka) • #2880
Dobrze wykorzystane, własne namiętności są źródłem mądrości; kierują naszym myśleniem, wyznaczają pożądane wartości, zapewniają nam przetrwanie.
--- 2012-05-15 ---
Richard Dawkins „Bóg urojony” (książka) • #2879
Tak więc nie będę tu zajmował się jakimikolwiek szczególnymi kwalifikacjami Jahwe, Jezusa, Allaha, ani żadnego innego konkretnego boga, choćby Baala, Zeusa czy Wotana. Sformułuję Hipotezę Boga znacznie ostrożniej: istnieje nadludzka, nadnaturalna inteligencja, która w zamierzony sposób zaprojektowała i stworzyła Wszechświat i wszystko, co w nim istnieje, w tym również nas. Celem mojej książki jest obrona przeciwstawnej opinii: jakakolwiek twórcza inteligencja, wystarczająco złożona, by cokolwiek zaprojektować, może powstać wyłącznie jako produkt końcowy rozbudowanego procesu stopniowej ewolucji.
Twórcze inteligencje, jako efekty ewolucji, w sposób oczywisty i konieczny mogą pojawić się we Wszechświecie dość późno, a zatem nie mogą być odpowiedzialne za jego zaprojektowanie. Bóg, w znaczeniu zdefiniowanym powyżej, jest urojeniem.
--- 2012-05-10 ---
Richard Dawkins „Bóg urojony” (książka) • #2878
Pomyślmy zresztą. Na jednej planecie (całkiem możliwe, że na jedynej planecie we Wszechświecie) cząsteczki, z których normalnie nie powstałoby nic bardziej złożonego niż kawałek skały, zdołały jakoś „zebrać się” i wytworzyć coś, co jakkolwiek wielkość ma nadal zbliżoną do kamienia, jest bytem tak niewyobrażalnie złożonym, że potrafi biegać, skakać, pływać, latać, widzieć i słyszeć, a nawet chwytać i zjadać inne równie ożywione kawałki złożoności. Ba - potrafi się nawet w nich zakochać!
--- 2012-05-10 ---
Richard Dawkins „Bóg urojony” (książka) • #2877
Spróbujcie wyobrazić sobie promień światła wąski niczym wiązka laserowa, pełznący wzdłuż gigantycznej osi czasu. Wszystko przed i za nim ginie w ciemnościach martwej przeszłości lub w mrocznych głębiach nieznanej jeszcze przyszłości. My, niewyobrażalni szczęśliwcy, znaleźliśmy się w jego zasięgu. Choć nasza egzystencja w tym miejscu potrwać może zaledwie okamgnienie, nie wolno nam stracić ani sekundy, nie wolno skarżyć się na monotonię bytu, na jałowość istnienia czy (jak małe dziecko) na nudę - to przecież byłaby potworna zniewaga dla trylionów nieszczęsnych istot, które nigdy takiej szansy jak my, szansy życia, nie otrzymały. Już wielu ateistów powiedziało to przede mną (i lepiej ode mnie) - wiedza o tym, iż mamy do przeżycia tylko jedno życie, powinna czynić je tym cenniejszym. Ateizm w tym ujęciu to afirmacja życia i podziw dla jego wspaniałości, nie ma w nim miejsca na łudzenie się, myślenie życzeniowe i płaczliwe rozczulanie się nad sobą. To nie życie jest nam coś winne, to my jesteśmy jego dłużnikami.
--- 2012-05-10 ---
Richard Dawkins „Bóg urojony” (książka) • #2876
Kiedy umiera w bólu twój domowy zwierzak, zostaniesz uznany (i słusznie) za sadystę bez serca, jeśli nie zabierzesz go do weterynarza i nie poprosisz o podanie środka, po którym cierpiące zwierzę zaśnie i nigdy już się nie obudzi. Jeśli jednak twój lekarz wyświadczy analogiczną medyczną przysługę tobie, gdy to ty zwijasz się z bólu i czekasz tylko na śmierć, ryzykuje oskarżenie o morderstwo.
--- 2012-05-10 ---
Richard Dawkins „Bóg urojony” (książka) • #2875
Jako naukowiec odczuwam wrogość wobec wszystkich religijnych fundamentalizmów, gdyż deprawują one naukę. Religijny fundamentalizm uczy nas nie zmieniać zdania i nie pragnąć nawet dostępnej wiedzy, niezależnie od tego, jak mogłaby być ekscytująca; podważa naukę i osłabia intelekt.
--- 2012-05-10 ---
Richard Dawkins „Bóg urojony” (książka) • #2874
Fundamentaliści wiedzą, że mają rację, ponieważ poznali prawdę ze świętej księgi i z góry mogą mieć pewność, że prawdy tej nie sposób zakwestionować. Prawda świętej księgi jest aksjomatem, a nie ostatecznym rezultatem procesu rozumowania. Księga jest święta, a jeśli fakty jej przeczą, trzeba pozbyć się faktów, nie księgi.
--- 2012-05-10 ---
Richard Dawkins „Bóg urojony” (książka) • #2873
Tak przy okazji - czyż to nie przejaw krańcowego egocentryzmu, wierzyć, że zdarzenia tej skali, co trzęsienia ziemi, skali, w której Bóg (lub płyty tektoniczne) może operować, koniecznie muszą mieć związek z człowiekiem. Czemuż to jakakolwiek boska istota, która na swej głowie ma całe stworzenie i wieczność w dodatku, miałaby się przejmować jakimiś nędznymi grzeszkami? Dlaczego wciąż nasze ludzkie słabostki uznajemy za znaczące w kosmicznej skali?
--- 2012-05-10 ---
Richard Dawkins „Bóg urojony” (książka) • #2872
Pożądanie jest pożądaniem i siła, z jaką działa na ludzkie umysły, jest niezależna od darwinowskich czynników, które je ukształtowały. To potężny popęd zupełnie autonomiczny wobec kreujących go głębokich mechanizmów.
Moim zdaniem to samo powiedzieć można o popędach, które pchają nas do czynienia dobra - do altruizmu, empatii, szczodrości, współczucia. Nasi odlegli przodkowie mieli powody (i sposobność) by zachowywać się altruistycznie tylko wobec krewnych i ludzi, którzy mogli im się odwzajemnić. Dziś to ograniczenie już nie istnieje, ale zdroworozsądkowa reguła pozostała. Te motywy działają podobnie jak pożądanie. Bo w sumie - dlaczego nie?! Przecież nie bardziej pomagamy sobie, czując współczucie dla jakiegoś rozpaczającego nieszczęśnika (który nie jest spokrewniony, ani nie ma żadnych szans zrewanżować się), niż czując pożądanie wobec jakiegoś osobnika płci przeciwnej (który może być bezpłodny albo z innych względów niezdolny do rozmnażania). Oba te zachowania można uznać za pomyłki - wspaniałe błogosławione darwinowskie pomyłki.
--- 2012-05-10 ---
Richard Dawkins „Bóg urojony” (książka) • #2871
Otwarte pozostaje też pytanie, dlaczego mamy tak łatwo zgodzić się z tezą, że jedyne, czym możemy sprawić przyjemność Panu Bogu, to uwierzyć w niego? Cóż takiego szczególnego jest w samym wierzeniu? Czy nie jest równie prawdopodobne, że Bóg wynagradza dobroć, szczodrość albo pokorę? A może szczerość? Co zaś, jeżeli Bóg jest naukowcem, który za najwyższą cnotę ma rzetelne poszukiwanie prawdy? (...) Bertranda Russella spytano kiedyś, co zrobi, gdy po śmierci stanie przed obliczem Pana, jak wytłumaczy, dlaczego w niego nie wierzył. „Zbyt mało dowodów, Boże. Zbyt mało dowodów!” brzmiała (nieśmiertelna, jak zawsze dodaję) odpowiedź Russella. Czy Bóg nie powinien bardziej szanować Russella za jego odważny sceptycyzm (by nie wspomnieć o równie odważnym pacyfizmie, który zaprowadził Russella do więzienia w latach pierwszej wojny światowej), niż Pascala za jego tchórzliwe asekuranctwo?
--- 2012-05-10 ---
George B. Dyson „Darwin wśród maszyn. Rzecz o ewolucji inteligencji” (książka) • #2870
Jak wiemy, organizmy żywe składają się z niewielkich komórek, nie dlatego że nie da się utworzyć większych, lecz dlatego że małe, półautonomiczne jednostki są szybsze, tańsze i łatwiej programowalne i łatwiejsze do wymiany.
--- 2012-05-05 ---
George B. Dyson „Darwin wśród maszyn. Rzecz o ewolucji inteligencji” (książka) • #2869
Trudno określić, jaki jest cel życia i inteligencji, o ile w ogóle taki cel istnieje. Za ogólny kierunek możemy uznać dążenie do lokalnego zmniejszania entropii we fragmencie wszechświata, który uchodzi za inteligentny czy żywy. Jest to wyrażenie w mierzalnych kategoriach twierdzenia, iż życie i inteligencja polegają na samoorganizacji. Jednak porządek jest dobrem dostępnym w ograniczonych ilościach i ma swoją cenę. Samoorganizować się można tylko poprzez zawłaszczanie istniejących źródeł porządku (zjadają inne stworzenia, wchodząc z nimi w symbiozę, lub na drodze fotosyntezy, czyli wykorzystania porządku zawartego w energii słonecznej) bądź też przez odrzucanie nieporządku (wydalając odchody, promieniując ciepło lub ucząc się z doświadczenia przez eliminację z mózgu mniej znaczących połączeń w miarę rozwoju tego narządu w okresie niemowlęctwa).
--- 2012-05-05 ---
George B. Dyson „Darwin wśród maszyn. Rzecz o ewolucji inteligencji” (książka) • #2868
Gospodarka jest systemem przyporządkowującym wyrażone liczbowo wartości rzeczom materialnym i niematerialnym. Owe liczby, wykazując - jak wszelkie liczby - szczególną podatność na inteligentne przetwarzanie, są motorem wszechrzeczy. Historia pieniądza jest stopniowym przechodzeniem od rzeczy do liczb: nominałów wybijanych na monetach czy drukowanych na banknotach, odczytywanych maszynowo oznaczeń czeków, kodowanych elektronicznych przekazów między identyfikowanymi za pomocą numerów rachunkami, numerów kart kredytowych podawanych przez telefon i wreszcie do licznych, rywalizujących ze sobą postaci pieniądza cyfrowego, który istnieje wyłącznie jako wartości liczbowe. Relacja między pieniądzem a informacją zachodzi w obie strony - strumień informacji reprezentuje i przenosi pieniądze, zaś strumień pieniądza przenosi i reprezentuje informacje. Ceny wyrażają związek między różnymi rzeczami, a rynki i inne sposoby, za pomocą których pieniądze, papiery wartościowe i inne twory abstrakcyjne są sprzedawane ze zniżką w oczekiwaniu odroczonych zysków, reprezentują przewidywania przyszłych zdarzeń.
--- 2012-05-05 ---
George B. Dyson „Darwin wśród maszyn. Rzecz o ewolucji inteligencji” (książka) • #2867
Pieniądze służą do przenoszenia wartości przez czas i przestrzeń.
--- 2012-05-05 ---

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196