(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się (1/4) (książka) - cytaty

Strona:

1234

Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1237
Media wzmocniły nasze widzenie świata jako sekwencji szybko po sobie następujących wydarzeń — jeśli informacja ma więcej niż dwa dni, nie jest już żadną nowością.
--- 2011-05-13 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1770
Pomyłka to wydarzenie, którego jeszcze nie wszystkie pozytywne efekty zostały obrócone na moją korzyść.
--- 2008-10-03 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1285
Ziemia jest niepodzielną całością, tak jak każdy z nas jest niepodzielną całością. Natura (włączając w to nas samych) nie jest zrobiona z części składających się na całość. Składa się z całości wewnątrz większych całości. Wszystkie granice, włączając w to oczywiście granice państwowe, są tylko umowne. Wymyślamy je sami, a potem, jak na ironię, zostajemy w nich zamknięci, złapani we własną pułapkę.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1284
Większość wybitnych liderów, z którymi zdarzyło mi się pracować, nie wyróżniała się wzrostem ani szczególną urodą, często byli również miernymi mówcami, nie wyróżniali się niczym w tłumie i nie zwracali uwagi innych swoją błyskotliwością czy elokwencją. Tym, co ich wyróżnia, jest jasność i siła przekonywania zawarta w ich ideach, głębia ich zaangażowania i otwartość na ciągłe uczenie się. Nie mają oni gotowej odpowiedzi na wszystko. Ale wzbudzają zaufanie tych dookoła, że razem „możemy się nauczyć wszystkiego, czego pragniemy, aby osiągnąć wyniki, których naprawdę pragniemy”.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1283
Liderzy, którzy najlepiej funkcjonują w środowisku uczącym się to ci, którzy widzą siebie jako projektantów, a nie bojowników o sprawę. Wiele, w najlepszych intencjach nawet podejmowanych wysiłków rozwoju nowych dyscyplin uczenia się w organizacjach rozpada się, ponieważ ci, którzy przewodzą tym próbom, zapominają o pewnej podstawowej zasadzie uczenia się — ludzie uczą się tego, co jest im potrzebne, a nie tego, o czym ktoś inny myśli, że jest im potrzebne.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1282
Parafrazując Lao-tse, zły przywódca to taki, którym ludzie pogardzają. Dobry to taki, którego ludzie chwalą. Wielki przywódca to taki, którego ludzie mówią: „Sami to zrobiliśmy”.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1281
Chociaż żaden konkretny człowiek nie ma całości władzy, nie oznacza to, że organizacja nie jest kierowana. Wszystkie zdrowe organizmy mają wbudowane procesy sterowania. Jednakże zawsze są to procesy rozproszone, nie zaś skupione w ręku jednego autorytarnego decydenta.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1280
Jednakże przekonanie, że ktoś „u góry” jest równocześnie u władzy, jest oparte na iluzji, że jest w ogóle możliwe, aby odgórnie sterować dynamiczną i szczegółową złożonością skomplikowanej organizacji.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1279
Najlepszą definicją miłości, która stanowi podstawę otwartości, jest całkowite i bezwarunkowe zaangażowanie się w „uzupełnianie” innych tak, aby stali się tym wszystkim, czym mogą i chcą być.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1278
To jest właśnie stan otwartości. Zdajesz sobie sprawę, (...) że każda odpowiedź, którą masz w głowie, jest co najwyżej przybliżeniem — zawsze może być ulepszona, nigdy nie jest ostateczna.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1277
Uczenie się nowego języka oznacza z definicji uczenie się, jak porozumiewać się z innymi w tym języku. Po prostu nie istnieje bardziej efektywny sposób nauczenia się języka niż poprzez używanie go.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1276
Procedury obronne mogą również sygnalizować szczególnie trudne i ważne problemy. Często im silniejsza obrona, tym ważniejsze są problemy, w zwiąku z którymi ludzie się bronią lub które chronią.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1275
Każdy z nas ma swoją perspektywę, swój sposób patrzenia na rzeczywistość. Perspektywa każdego wynika z unikalnego punktu widzenia rzeczywistości. Jeśli ja potrafię spojrzeć z twojego punktu widzenia, a ty z mojego, każdy z nas może zobaczyć coś, czego do tej pory nie potrafił dostrzec.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1274
Koleżeństwo nie oznacza, że wszyscy muszą zgadzać się lub podzielać te same poglądy. Przeciwnie, prawdziwe znaczenie postrzegania innych jako kolegów ujawnia się, gdy występują różnice poglądów. Łatwo jest odczuć koleżeństwo, kiedy wszyscy się zgadzają. Kiedy jednak wystąpi istotna różnica zdań, staje się to znacznie trudniejsze. Ale korzyści są również znacznie większe. Przyjęcie poglądu, że przeciwnicy to po prostu koledzy o odmiennych poglądach, daje najlepsze rezultaty.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1273
Zespołowe uczenie się w organizacji ma trzy istotne kierunki. Po pierwsze, konieczne jest odkrywcze przemyślenie złożonych problemów. Zespoły muszą się więc nauczyć, jak połączyć potencjał wielu umysłów, tak aby był on większy niż możliwości pojedynczego umysłu. Łatwo jest coś takiego powiedzieć, ale w organizacjach działają potężne siły, które powodują, że inteligencja zespołu okazuje się mniejsza niż inteligencja poszczególnych jego członków. Wiele z tych sił członkowie zespołu mogą jednakże bezpośrednio kontrolować.
--- 2007-09-28 ---
Peter M. Senge „Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się” (książka) • #1272
Najbardziej efektywnymi ludźmi są ci, którzy potrafią utrzymać ideał swojej wizji, jednocześnie widząc klarownie konkretną bieżącą rzeczywistość.
--- 2007-09-28 ---
Strona:

1234

« „Szatańskie włosy” (książka)  •  „Celtyckie znaki, wróżby i wyrocznie” (książka) »