(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Biblia Tysiąclecia: Ewangelia według św. Marka (książka) - cytaty

„Biblia Tysiąclecia: Ewangelia według św. Marka” (książka) • #2079
Gdy się oddalił od tłumu i wszedł do domu, uczniowie pytali Go o to przysłowie. Odpowiedział im: «I wy tak niepojętni jesteście? Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może uczynić go nieczystym; bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala». Tak uznał wszystkie potrawy za czyste. I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym». [Mk 7,17-23]
--- 2009-01-28 ---
„Biblia Tysiąclecia: Ewangelia według św. Marka” (książka) • #1656
Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. [Mk 7,15]
--- 2008-05-25 ---
„Biblia Tysiąclecia: Ewangelia według św. Marka” (książka) • #1655
Jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. [Mk 3, 24-25]
--- 2008-05-25 ---
« „Biblia Tysiąclecia: Księga Amosa” (książka)  •  „Biblia Tysiąclecia: Pierwszy list do Koryntian” (książka) »