(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk (książka) - cytaty

„Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk” (książka) • #1952
Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną,
kto go znalazł, skarb znalazł.
Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty
ani równej wagi za wielką jego wartość.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia.
[Syr 6,14-16]
--- 2009-01-02 ---
„Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk” (książka) • #1951
Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie,
a niezbyt szybko mu zaufaj!
[Syr 6,7]
--- 2009-01-02 ---
„Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk” (książka) • #1950
Zła żądza zniszczy tego, kto jej nabył,
i uczyni go uciechą dla wrogów.
[Syr 6,4]
--- 2009-01-02 ---
„Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk” (książka) • #1949
Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz,
abyś jak bawół nie był [nimi] miotany.
[Syr 6,2]
--- 2009-01-02 ---
„Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk” (książka) • #1948
Biada sercu zniechęconemu: ponieważ nie ma ufności,
nie dozna opieki.
[Syr 2,13]
--- 2009-01-02 ---
„Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk” (książka) • #1947
Biada sercom tchórzliwym, rękom opuszczonym
i grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami.
[Syr 2,12]
--- 2009-01-02 ---
„Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk” (książka) • #1946
Nie wywyższaj siebie, abyś nie upadł
i nie sprowadził hańby na swoją duszę.
[Syr 1,30]
--- 2009-01-02 ---
„Biblia Tysiąclecia: Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk” (książka) • #1945
Albowiem nie mają tej samej mocy
słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inną mowę.
Nie tylko ta księga,
ale nawet samo Prawo i Proroctwa,
i inne księgi
czytane w swoim języku wykazują niemałą różnicę.
[Syr Prolog,21-26]
--- 2009-01-02 ---
« „Biblia Tysiąclecia: Księga Koheleta, czyli Eklezjastesa” (książka)  •  „Sztuczna Inteligencja” (książka) »