(Nie)znane słowa (nie)znanych osób...

Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów (książka) - cytaty

„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2033
Jeśli zachowasz pamięć o grzechu, Panie,
Panie, któż się ostoi?
[Ps 130,3]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2032
Szczęśliwi, którzy zachowują jego upomnienia,
całym sercem Go szukają.
[Ps 119,2]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2031
Nasz Bóg jest w niebie;
czyni wszystko, co zechce.
Ich bożki to srebro i złoto,
robota rąk ludzkich.
Mają usta, ale nie mówią;
oczy mają, ale nie widzą.
Mają uszy, ale nie słyszą;
nozdrza mają, ale nie czują zapachu.
Mają ręce, lecz nie dotykają;
nogi mają, ale nie chodzą;
gardłem swoim nie wydają głosu.
Do nich są podobni ci, którzy je robią,
i każdy, który im ufa.
[Ps 115,3-8]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2030
Dni człowieka są jak trawa;
kwitnie jak kwiat na polu:
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma,
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje.
[Ps 103,15-16]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2029
Pan zna myśli ludzkie:
że są one marnością.
[Ps 94,11]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2028
Przypomniał sobie, że są tylko ciałem
i tchnieniem, które odchodzi, a nie wraca.
[Ps 78,39]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2027
Zmiłuj się nade mną Boże, zmiłuj się nade mną,
u Ciebie chronię swe życie:
chronię się pod cień Twoich skrzydeł,
aż przejdzie klęska.
[Ps 57,2]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2026
Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia,
przyrównany jest do bydląt, które giną.
[Ps 49,21]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2025
Nie obawiaj się, jeśli ktoś się wzbogaci,
jeżeli wzrośnie zamożność jego domu:
bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie,
a jego zamożność nie pójdzie z nim.
[Ps 49,17-18]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2024
Człowiek jak cień przemija,
na próżno tyle się niepokoi,
gromadzi, lecz nie wie, kto to zabierze.
[Ps 39,7]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2023
Lepsza jest odrobina, którą ma sprawiedliwy,
niż wielkie bogactwa występnych,
bo ramiona występnych będą połamane,
a sprawiedliwych Pan podtrzymuje.
[Ps 37,16-17]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2022
Choćby mnie opuścił ojciec mój i matka,
to jednak Pan mnie przygarnie.
[Ps 27,10]
--- 2009-01-04 ---
„Biblia Tysiąclecia: Księga Psalmów” (książka) • #2021
Słowa Pańskie to słowa szczere,
wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi,
siedmiokroć czyszczone.
[Ps 12,7]
--- 2009-01-04 ---
« „Biblia Tysiąclecia: List do Tytusa” (książka)  •  „Kod Biblii” (książka) »